Logo Uutwiek

DE UUTWIEK


De Uutwiek

De Uutwiek, © C. Breider


Ligging


Passantenhaven De Uutwiek ligt aan de rand van het mooie dorp Oldeberkoop. Oldeberkoop maakt deel uit van de gemeente Ooststellingwerf in Zuidoost-Friesland.

De haven is vanaf de Tjonger bereikbaar. (De officiële Friese naam is Tsjonger. Het riviertje wordt ook wel Kuinder of Kuunder genoemd.) De Tjonger maakt deel uit van de Turfroute. Tussen Sluis I en Sluis II bevindt zich bij de vaste brug over de Tjonger de opvaart naar Oldeberkoop: de Prinsenwijk. De afstand tussen de brug en De Uutwiek is ongeveer 800 meter. De Prinsenwijk ligt langs de Heerenveenseweg.

In het voorjaar van 2006 is de Prinsenwijk gebaggerd. De vaarweg heeft in het midden, over een breedte van 6 meter, een diepte van circa 1.70 meter gekregen. Daardoor is een vaargeul ontstaan die lange tijd voldoende diep en breed zal zijn voor de pleziervaart. Passantenhaven De Uutwiek is daarom uitstekend bereikbaar voor alle boten die op de Turfroute varen. Boten kunnen elkaar ook probleemloos passeren in de Prinsenwijk.

De afstand van de haven naar de kom van Oldeberkoop is circa 800 meter. De N353 (de weg van Oudehorne naar Noordwolde), loopt langs de haven. De weg van Oosterwolde naar Wolvega (de N351), loopt zuidelijk langs Oldeberkoop. Vanuit Oldeberkoop kunt u per bus naar Oosterwolde, Heerenveen, Wolvega en Noordwolde. In Wolvega en Heerenveen zijn NS-stations.

© Alle rechten voorbehouden