Logo Uutwiek

TURFROUTE


Opsterlandse Compagnonsvaart

Opsterlandse Compagnonsvaart, © C. Breider


De Turfroute in Zuidoost-Friesland


De Turfroute is een toeristische vaarroute door Zuidoost-Friesland, het westelijk deel van Drenthe en de Kop van Overijssel. Op deze website wordt alleen het in Zuidoost-Friesland gelegen deel van de Turfroute beschreven. De beschrijving van de vaarroute is verdeeld over vijf pagina's: Akkrum-Mildam, Mildam-Sluis III, Akkrum-Uilesprong, Uilesprong-Sluis III en Smilde-Sluis III.

In het rustige en gemoedelijke Zuidoost-Friesland vindt u veel natuurschoon en leuke plaatsen met oude en karakteristieke panden. Het gebied leent zich uitstekend voor het maken van wandelingen en fietstochten. Ook is het zeker de moeite waard de pittoreske dorpen en hun bezienswaardigheden te bezoeken.

Kaartje van de Turfroute in Zuidoost-Friesland


Op het onderstaande kaartje ziet u het in Zuidoost-Friesland gelegen deel van de Turfroute. Voor de in rood aangegeven vaarwegen gelden voor de bediening van bruggen en sluizen tijden die afwijken van de in Friesland gebruikelijke bedieningstijden.

Kaartje Turfroute in ZO-Friesland

Kaartje Turfroute in ZO-Friesland, © C. Breider


Afwijkende bedieningstijden bruggen en sluizen


De bruggen en sluizen in de trajecten Rolbrug (Tijnje) - Damsluis en Mildam - Damsluis worden tijdens het vaarseizoen bediend van 09.30 uur tot 16.30 uur. Er is geen middagpauze. Op zon- en feestdagen worden de bruggen en sluizen niet bediend met uitzondering van de zondagen in juli en augustus. Tijdens de Pinksterdagen worden de bruggen en sluizen niet bediend.

Buiten het vaarseizoen worden, behalve tijdens de konvooivaarten, de bruggen en sluizen niet bediend. In de nieuwsberichten vindt u meer informatie over de konvooivaarten.

Turfwinning


De naam "Turfroute" is niet zomaar gekozen: er is een duidelijk verband met het verleden. Vanaf het midden van de 16e eeuw is turf gewonnen in het gebied waarin de Turfroute ligt. Dit als brandstof gebruikte materiaal werd gestoken of gebaggerd uit veengronden.

Turf werd in het hele land en zelfs in het buitenland gebruikt. Er waren toen nog geen verharde wegen waarover het transport van turf plaats kon vinden. Het was gemakkelijker de turven over het water te vervoeren. Er werden daarom waterwegen gegraven. Deze waterwegen werden jarenlang gebruikt voor het transport van turf en allerlei andere zaken, totdat het vervoer over de in de loop der tijd aangelegde verharde wegen sneller en efficiënter bleek te zijn. Toen raakten de waterwegen in verval en slibden hier en daar dicht. Soms werden ze gedempt om verharde wegen aan te leggen.

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw raakten de waterwegen in trek bij liefhebbers van de pleziervaart. Enkele bijna dichtgeslibde waterwegen werden opnieuw bevaarbaar gemaakt. Ook werd voorkomen dat sommige waterwegen alsnog werden gedempt. Uiteindelijk is een vaarroute tot stand gekomen die intussen bij veel toervaarders bekend is als de Turfroute.

Kaartje van de Turfroute


Kaartje Turfroute

Kaartje Turfroute, © C. Breider


Op het bovenstaande kaartje ziet u de hele Turfroute. U kunt op de Turfroute komen via de Drentsche Hoofdvaart, de Hoogeveense Vaart, het Meppelerdiep, het Vollenhoverkanaal, de Pier Christiansloot, de Meinesloot, de Kromme Knilles en het Polderhoofdkanaal. (Het Polderhoofdkanaal vormt een verbinding tussen het Grietmansrak bij De Veenhoop en de Nieuwe Vaart bij het Sudergemaal tussen Uilesprong en de Rolbrug.)

© Alle rechten voorbehouden