Logo Uutwiek

DISCLAIMER EN AUTEURSRECHTEN


De Uutwiek

De Uutwiek, © C. Breider


Disclaimer

Stichting Passantenhaven Oldeberkoop (verder: de Stichting) verleent hierbij toegang tot www.uutwiek.nl (verder: de Website). Er worden door de Website geen cookies op uw apparatuur geplaatst. Op de Website worden ter informatie teksten, afbeeldingen, bestanden en andere materialen gepubliceerd. De inhoud van de Website kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De Stichting spant zich in om de inhoud van de Website te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website gepubliceerde materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en/of programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt door de Stichting geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de op de Website gepubliceerde materialen liggen, met uitzondering van rechten betreffende foto's, video's en kaartmateriaal, bij de Stichting. Wat de foto's en video's betreft liggen er altijd rechten bij degene die de foto of video heeft gemaakt en kunnen er ook rechten liggen bij de Stichting en/of afgebeelde personen. Wat het kaartmateriaal betreft liggen de rechten bij degene die het kaartmateriaal heeft gemaakt. Behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), is het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de inhoud van de Website niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

© Alle rechten voorbehouden