Logo Uutwiek

OLDEBERKOOP


Parkbos, 2e Koepelbosch

Parkbos, 2e Koepelbosch, © C. Breider


Parkbossen


Oldeberkoop heeft prachtige parkbossen: de Koepelboschen, de Molenboschen en het Sterrebosch. Door vrijwilligers is een aantal jaren geleden gestart met het opknappen en in ere herstellen van de parkbossen. Dit werk heeft geleid tot een fantastisch resultaat.

De parkbossen zijn met elkaar verbonden middels een wandelroute: de Parkbossen Kunstroute. In deze wandelroute staan de oorspronkelijke gedachte van de Engelse landschapsstijl van de parkbossen (mooie natuur, bezinning, verrassing, slingerpatronen, spiegelvijvers etc.), de historie en de kunstobjecten langs de route centraal.

De parkbossen zijn in de 19e eeuw volgens de principes van de toen opkomende Engelse landschapsstijl aangelegd. Kenmerkend zijn slingerpaden, met elkaar verbonden vijverpartijen, bruggetjes en niveauverschillen. De bossen zijn omstreeks 1825 ontworpen door landschapsarchitect Lucas Pieterszoon Roodbaard (1782-1851) in opdracht van J.A. Willinge.

Mr. Jan Albert Willinge (1760 - 1839), geboren en getogen in Oldeberkoop, was rechter, lid van Gedeputeerde Staten van Friesland en van 1815 tot 1839 Grietman van Ooststellingwerf. De parkbossen maakten later deel uit van de omvangrijke bezittingen van de familie Willinge Prins. Deze grootgrondbezitters bezaten in en rondom Oldeberkoop bijna alle grond. De familie woonde in huize Vredewoud, naast de kerk, in Oldeberkoop. Rondom Oldeberkoop is door toedoen van de familie Willinge Prins een arcadisch (landelijk-idyllisch) landschap ontstaan. Het dorp en het omliggend gebied kunnen worden gezien als een groot landgoed. (Bron: Nico Kloppenborg.)

De Molenboschen liggen aan de noordwestkant van Oldeberkoop, op korte afstand van passantenhaven De Uutwiek. Het Sterrenbosch ligt aan de noordoostkant van Oldeberkoop, ook op korte afstand van De Uutwiek. De Koepelboschen liggen aan de zuidwestkant van Oldeberkoop op circa anderhalve kilometer van De Uutwiek.

Hertenkamp


Tussen de Koepelboschen ligt, iets ten westen van de kruising (rotonde) van de N351 met de N353, een drukbezocht hertenkamp met geitenwei en speeltoestellen. Kinderen kunnen zich daar prima vermaken. Rondom het hertenkamp ligt een verhard pad, zodat het ook toegankelijk is met rolstoelen, rollators, buggy's en dergelijke.

Een deel van het bos ten westen van het hertenkamp is in de zeventiger jaren van de vorige eeuw opnieuw aangeplant. Tussen de jongere bomen zijn restanten van oude houtwallen zichtbaar. Vanaf de zuidelijke bosrand ziet u de Barten: de bloemrijke hooilanden langs de Linde. Ook de Amerikaanse windmotor bij de Linde is vanaf de bosrand te zien.

© Alle rechten voorbehouden