Logo Uutwiek

NIEUWSBERICHTEN


De Uutwiek

De Uutwiek, © J. Nijholt


Nieuws over De Uutwiek en de Turfroute


Havenseizoen 2021
Het vaarseizoen 2021 in het oostelijk deel van Zuidoost-Friesland is van 15 mei tot en met 15 september. De Uutwiek is daarom open van 15 mei tot en met 15 september.

Bedieningstijden bruggen en sluizen in vaarseizoen 2021
In het vaarseizoen 2021 worden in het oostelijk deel van Zuidoost-Friesland, dat zijn de op onderstaand kaartje in rood weergegeven vaartrajecten, de bruggen en sluizen van 15 mei tot en met 15 september bediend van 9.30 uur tot 16.30 uur. Er is geen middagpauze. Op zon- en feestdagen worden de bruggen en sluizen niet bediend met uitzondering van de zondagen in juli en augustus. Op 23 en 24 mei (Pinksterdagen) worden de bruggen en sluizen niet bediend.

Kaartje Turfroute in ZO-Friesland

Kaartje Turfroute in ZO-Friesland, © C. Breider


Konvooivaarten najaar 2021
Op zaterdag 30 oktober 2021 kan in konvooi (onderweg aansluiten) van de Rolbrug (Tijnje) naar Gorredijk (tot sluis Gorredijk) worden gevaren en van Mildam naar Oldeberkoop, Donkerbroek en Appelscha. De route Mildam - Appelscha is i.v.m. een stremming van de Venekoterbrug gewijzigd naar Mildam - Venekoterbrug of Damsluis - Venekoterbrug. Aan de konvooivaart zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden kunnen zich opgeven via het Klantcontactcentrum van Provincie Fryslân, telefoon: (058) 292 59 25. Daar is ook meer informatie te verkrijgen.

Konvooivaarten voorjaar 2021
Op zaterdag 24 april 2021 kan in konvooi (onderweg aansluiten) van Gorredijk naar de Rolbrug (Tijnje) worden gevaren en van Appelscha, Donkerbroek en Oldeberkoop naar Mildam. Aan de konvooivaart zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden kunnen zich opgeven via het Klantcontactcentrum van Provincie Fryslân, telefoon: (058) 292 59 25. Daar is ook meer informatie te verkrijgen.

Polderhoofdkanaal
Het Polderhoofdkanaal wordt van 15 mei t/m 15 september dagelijks van 9.30 uur tot 16.30 uur bediend. Het kanaal, van de Veenhoop via Nij Beets naar de Nieuwe Vaart bij Uilesprong, geeft toegang tot de Turfroute.

© Alle rechten voorbehouden