Logo Uutwiek

OLDEBERKOOP


Delleboersterheide

Delleboersterheide, © C. Breider


Natuurgebieden


In de nabije omgeving van Oldeberkoop liggen vijf natuurgebieden: Delleboersterheide en Catspoele, Diakonievene, Kiekenberg, Stuttebosch en Meulereed. Deze gebieden zijn, zeker per fiets, vanuit De Uutwiek goed te bereiken.

Delleboersterheide en Catspoele


Langs de Tjonger liggen de Delleboersterheide en de Catspoele, die samen een 195 hectare groot terrein vormen met een zeer gevarieerd karakter. De Delleboersterheide bestaat uit een golvend dekzandlandschap met kommen waarin zich veen heeft gevormd. Een groot deel is open heideterrein met veenputten, dat omringd is door bos. De Hoorn geeft een beeld van de rivierduintjes zoals die vroeger langs de Tjonger lagen.

De Catspoele, gelegen tussen de Delleboersterheide en de Diakonievene. is een prachtig ven met helder water, omgeven door heide en omringd met bomen. De Catspoele behoort tot één van de soortenrijkste libellenvennen van Nederland: bijna 40 van de 71 in Nederland voorkomende libellensoorten planten zich hier voort. In 2005 is in de Catspoele een populatie ontdekt van de in Nederland uitgestorven Oostelijke witsnuitlibel. De Catspoele is voor Nederlandse begrippen uniek en zeer waardevol. Om natuurliefhebbers en -fotografen de gelegenheid te geven de bijzondere diersoorten te zien en te fotograferen, is een libellenvlonder geplaatst. De Catspoele en de Delleboersterheide liggen te oosten van Oldeberkoop.

Diakonievene


De Diakonievene, een in de buurt van Nijeberkoop gelegen natuurgebied ter grootte van 44 hectare, bestaat uit een aantal landschappelijk mooi gelegen plassen die met elkaar in verbinding staan. De naam herinnert aan de tijd waarin de Diaconie van Nijeberkoop voor de armen zorgde en hier turf voor hen won. De huidige plassen zijn restanten van die vervening in een grote pingo-ruïne. De omgeving is hier en daar enigszins heuvelachtig door de omringende beboste stuifwal. De Diakonievene grenst aan de Catspoele.

Wandelroutes Delleboersterheide, Catspoele en Diakonievene


De Delleboersterheide, Catspoele en Diakonievene vormen samen een groot en mooi natuurgebied. Er zijn drie gemarkeerde wandelroutes. De groene wandelroute (1 kilometer) gaat door de Diakonievene. De blauwe wandelroute (3 kilometer) voert u over de Delleboersterheide. De rode route (12 kilometer) is een echte aanrader: deze route gaat over de Delleboersterheide en de Hoorn, langs de Tjonger, door de Diakonievene en langs de Catspoele.

Kiekenberg


De Kiekenberg ligt ten noordwesten van Oldeberkoop, aan de overkant van de Tjonger. De Tjonger was vroeger een natuurlijke grens. Vanaf twee langs de Tjonger gelegen stuifduinen, de Kiekenbergen, kon men de doorwaadbare plaatsen goed in de gaten houden. Van oudsher zijn er op de Kiekenberg heidevelden, houtwallen en rogge-akkertjes geweest. Er zijn Romeinse munten gevonden, potscherven uit de 9e eeuw en enkele graven. Bij een in 1942 uitgevoerd archeologisch onderzoek zijn resten gevonden van een kapelletje uit de 12e of 13e eeuw. Er is een gemarkeerde rondwandeling van ongeveer zeven kilometer.

Stuttebosch


Ten zuidoosten van Oldeberkoop ligt, bij het beekdal van de Linde, het Stuttebosch. Tot de Linde in 1922 werd rechtgetrokken kronkelde het riviertje door het dal. Bij het Stuttebosch is een oude meander weer hersteld. Op het eerste gezicht is het Stuttebosch een gewoon bos met loofbomen, naaldbomen, oude bomen en jonge aanplant. Maar het blauwgrasland, genoemd naar de vele zeggesoorten die in dit vochtige gebied groeien, is echt bijzonder. Dankzij het regenwater dat door de keileem niet in de bodem kan wegzakken, komen hier nog zonnedauw, moeraswolfsklauw, klokjesgentiaan, twee soorten kartelblad en orchideeën voor. In het bos bedekken varens in allerlei soorten de bodem. De das, het ree, vele vogelsoorten, vlinders en libellen bevolken het Stuttebosch.

Meulereed


Het beekdalreservaat Meulereed ligt tegen de Tjonger aan, tussen het Katlijker Schar en de Delleboersterheide. Het kleine natuurgebied is een belangrijke stapsteen in de Ecologische Hoofdstructuur, waarmee natuurlijke verbindingen worden nagestreefd tussen de natuurgebieden langs de Tjonger. Net ten westen van de Meulereed liggen, in de Tjonger, een stuw en een sluis. De middenloop van het voormalige riviertje gaat daar over in de benedenloop. De sluis en de stuw vormen voor vissen een barrière. In 2012 is het historische open beekdallandschap zoveel mogelijk hersteld. Via een vistrap in de oostelijke meander is de middenloop van de Tjonger in verbinding gebracht met de benedenloop. De dijk langs de zuidkant van de Tjonger is deels verlegd en volgt nu de oude beekloop. Wandelend over die dijk, tussen Sluis I en de Heerenveenseweg, ziet u de vistrap en het beekdallandschap.

© Alle rechten voorbehouden