Logo Uutwiek

DE UUTWIEK

De Uutwiek

De Uutwiek, © C. Breider

Seizoen 2019


Passantenhaven De Uutwiek is in 2019 open van 15 mei t/m 14 september.

Bedieningstijden bruggen en sluizen 2019


In het vaarseizoen 2019 worden in het oostelijk deel van Zuidoost-Friesland, dat zijn de op onderstaand kaartje in rood weergegeven vaartrajecten, de bruggen en sluizen van woensdag 15 mei tot en met zaterdag 14 september bediend van 9.30 uur tot 16.30 uur. Er is geen middagpauze.

Op zon- en feestdagen worden de bruggen en sluizen niet bediend met uitzondering van de zondagen in juli en augustus. Op 30 mei (Hemelvaartsdag) en op 9 en 10 juni (Pinksterdagen) worden de bruggen en sluizen dus niet bediend! (Zie ook kolom "Turfroute" in het door de provincie gemaakte overzicht Bedieningstijden 2019.)


Kaartje Turfroute in ZO-Friesland

Kaartje Turfroute in ZO-Friesland, © C. Breider


Konvooivaarten


In het voorjaar en in het najaar zijn er konvooivaarten om groepsgewijs voor het begin van het vaarseizoen de winterstalling te verlaten of er na het vaarseizoen naar toe te varen. De bruggen en sluizen worden tijdens de konvooivaarten bediend. U vindt hierover meer informatie in de nieuwsberichten.

© Alle rechten voorbehouden