Logo Uutwiek

NIEUWSBERICHTEN

De Uutwiek

De Uutwiek, © J. Nijholt

Nieuws over De Uutwiek en de Turfroute


Eerste boot 2019

Eerste boot 2019

Eerste boot 2019, © J. Nijholt


Op 15 mei hebben we fam. De Haan uit Hallum met hun boot Jilly als eerste passant mogen ontvangen. Zoals altijd hebben we ze verrast met een mandje met lekkernijen.

Konvooivaart najaar 2019

Op zaterdag 26 oktober 2019 kan in konvooi (onderweg aansluiten) van de Rolbrug (Tijnje) naar Gorredijk (tot sluis Gorredijk) worden gevaren en van Mildam naar Appelscha en Donkerbroek. Vertrek Mildam: 08.00 uur, vertrek Rolbrug: 10.00 uur en 14.00 uur. Aan de konvooivaart zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden kunnen zich tot twee dagen van tevoren opgeven bij Provincie Fryslân, afdeling klantencontact centrum, telefoon: (058) 292 59 25. Daar is ook meer informatie te verkrijgen.

De Uutwiek is in 2019 open van 15 mei tot en met 14 september

Het vaarseizoen 2019 in het oostelijk deel van Zuidoost-Friesland is van 15 mei tot en met 14 september. De Uutwiek is daarom open van woensdag 15 mei tot en met zaterdag 14 september. Zie ook onderstaand bericht.

Bedieningstijden bruggen en sluizen in vaarseizoen 2019

Kaartje Turfroute in ZO-Friesland

Kaartje Turfroute in ZO-Friesland, © C. Breider


In het vaarseizoen 2019 worden in het oostelijk deel van Zuidoost-Friesland, dat zijn de op bovenstaand kaartje in rood weergegeven vaartrajecten, de bruggen en sluizen van woensdag 15 mei tot en met zaterdag 14 september bediend van 9.30 uur tot 16.30 uur. Er is geen middagpauze. Op de zondagen en de feestdagen (Hemelvaartsdag en Pinksteren) in mei, juni en september worden de bruggen en sluizen niet bediend, op de zondagen in juli en augustus wel. Op 30 mei (Hemelvaartsdag) en op 9 en 10 juni (Pinksterdagen) worden de bruggen en sluizen dus niet bediend!

Konvooivaart voorjaar 2019

Op zaterdag 27 april 2019 kan in konvooi (onderweg aansluiten) van Gorredijk naar de Rolbrug worden gevaren en van Appelscha en Donkerbroek naar Mildam. Vertrek Gorredijk: 10.00 uur en 14.00 uur. Vertrek Appelscha: 08.00 uur. Aan de konvooivaart zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden kunnen zich tot twee dagen van tevoren opgeven bij Provincie Fryslân, afdeling klantencontact centrum, telefoon: (058) 292 59 25. Daar is ook meer informatie te verkrijgen.

Nieuwe wandel- en fietsroutes Turfroute

Voor fietsers en wandelaars die de Turfroute niet vanaf het water willen of kunnen beleven, is er nu een gratis e-book beschikbaar. De uitgave is de vijfde in de reeks digitale boeken over waterwegen in en om Drenthe. De geschiedenis van de Turfroute vormt de basis van vijf nieuwe fietsroutes en een wandelroute in Nijeberkoop-Oldeberkoop. Startpunt is steeds een plek aan het kanaal. Het e-book, voor gebruik op een tablet, is te downloaden via www.drenthe.nl/ebooks. (Bron: Leeuwarder Courant 9-8-2018.)

© Alle rechten voorbehouden